kurs

Scouternas utbildningar

Bli scout nu

Scouterna centralt arrangerar flera olika kurser för dig som är Scoutledare. Du läser om alla kurser samt hittar information om när de går på Scouternas Folkhögskola.

Vår region heter ”östra”, om du vill hitta kurser nära där du bor väljer du det alternativet i kurskatalogen, men du är välkommen att gå kurser även i andra regioner om datumen passar bättre.

Som medlem i en kår i Norra Smålands Scoutdistrikt behöver du inte betala någon kursavgift för kurserna Leda Scouting, Leda Avdelning, Leda Kår och Ditt personliga ledarskap, det gör distriktet som tack för att du engagerar dig och vidareutbildar dig.

Scoututbildningarna

Trygga Möten är en kurs som alla som möter barn i vår verksamhet måste gå minst vart tredje år, kursen är webbaserad och kostnadsfri för dig som är scoutledare.

Leda Scouting är grundkursen för den som är ny som ledare.

Leda Avdelning är för dig som är ledare på avdelning och vill få tips om hur du planerar bra möten där du får med så många av målspåren som möjligt för att ge scouterna en bra termin. Du får också idéer för hur du bygger ett bra ledarteam och kunskap om hur du bemöter barn med särskilda behov.

Leda Kår är för dig som har, eller vill ha, en roll i kårstyrelsen. Här lär du dig om hur du får verksamheten i kåren att flyta på smidigt och får tips och idéer kring sådant som ledarrekrytering och att leda vuxna.

Ditt Personliga Ledarskap är en kurs som handlar om dig som person och hur du vill och kan växa i ditt ledarskap.

Treklöver Gilwell är Scouternas högsta ledarutbildning, för att delta behöver du vara minst 23 år och du ska ha varit ledare i några år och gått Scouternas grundläggande ledarutbildningar.

Inom Scouterna finns också kurser i normkritiskt ledarskap, friluftskurser i olika nivåer samt kurser för dig som vill bli kursledare och utbilda andra.

Läs mer om alla kurser i Folkhögskolans kurskatalog.