UttRo 2023

UttRo är en kommitté vars uppdrag är att värna om Rover-och utmanaraktiviteter i Norra Smålands Scoutdistrikt. Vi har flera årliga evenemang, utöver det ordnar vi även fler evenemang när tillfälle ges. Kommittén har även som målsättning att stödja och hjälpa distriktets utmanare och roverlag. Dessutom skapas kontakter mellan utmanar- och roverscouter i närliggande distrikt.

Varje år väljs en ny kommitté på Tinget. Kommitténs uppdrag är att genomföra det som beslutas på Utmanar och Rovertinget och se till att de årliga UttRo-arrangemangen planeras och genomförs.

Följ oss gärna på Instagram: @uttronorrasmaland

Linnéa Arthursson

Kommittéordförande i UttRo
linnea@arth.se Mobil: 073-829 67 22

Elias Björkman

Kommittémedlem i UttRo / Distriktsrepresentant för UttRo / Kårkontakt för Utmanare och Rover
elias.bjorkman@outlook.com

Ebba Sandblad Tufvesson

Kommittémedlem i Uttro och styrelseledamot / Kårkontakt för Habo, Kristina, Bankeryd och hubbkårer
ebbast@hotmail.se Mobil: 076-614 84 14