SilverutternSilveruttern är ett förtjänstmärke som kan delas ut till aktiv medlem i Norra Smålands Scoutdistrikt. Syftet med märket är att uppmärksamma och uppmuntra ledare som genom att ha kommit med initiativ och varit en aktiv del av dess framgångsrika genomförande förtjänstfullt utvecklat distriktets arbete och attraktivitet.

Alla medlemmar i Norra Smålands Scoutdistrikt kan nominera ledare till förtjänstmärket. Nomineringen sker genom att skicka ett mail till styrelsen@norrasmaland.se. Nomineringen behöver förutom den nominerades namn och kårtillhörighet berätta om vilket initiativ som avses belönas. En medlem kan endast inneha en Silverutter. Beslut om utdelning av Silveruttern tas av styrelsen.

Reglerna för Silveruttern är fastställda av styrelsen 2019-10-23

Förteckning över medlemmar som innehar Silveruttern

 

Cecilia Ödman (2019) för skapandet av Scoutfrossan – en utbildningshelg för ledare i distriktet.

Julia Agnell (2019) för intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet.

Ebba Sandblad (2019) för intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet.

Ebba Sundquist (2019) för intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet.

Julia Ödman (2019) för intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet.

Linnea Arthursson (2019) för intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet.

Hans Sandblad (2021) har varit drivande i arrangemanget Stensjön runt i flera år tillsammans med Richard Carlsson, men har de senaste åren lyft arrangemanget ytterligare genom att inkludera utbildningen Leda Patrull. Stensjön Runt är ett utmanande och utvecklande arrangemang för äventyrare, där deltagarna får möjlighet att träffa och skaffa vänner från andra kårer. Utöver den årliga vandringen så har de även planerat aktiviteter som äventyrarna tycker är lärorika, utmanande och roliga. De har båda länge och intensivt arbetat för det här arrangemanget och tar det på stort allvar. Rikard och Hans har lyckats göra lärandet till något roligt och intressant.

Richard Carlsson (2021) har varit drivande i arrangemanget Stensjön runt i flera år tillsammans med Hans Sandblad, men har de senaste åren lyft arrangemanget ytterligare genom att inkludera utbildningen Leda Patrull. Stensjön Runt är ett utmanande och utvecklande arrangemang för äventyrare, där deltagarna får möjlighet att träffa och skaffa vänner från andra kårer. Utöver den årliga vandringen så har de även planerat aktiviteter som äventyrarna tycker är lärorika, utmanande och roliga. De har båda länge och intensivt arbetat för det här arrangemanget och tar det på stort allvar. Rikard och Hans har lyckats göra lärandet till något roligt och intressant.

Karl Sandblad (2021) har under 2020/2021 tillsammans med Oskar Wakt tagit initiativ till och ”återuppväckt” arrangemanget ”Novemberkåsan” , en årlig tävling inom UttRo för distriktets utmanare och roverscouter under två dagar. Med stort engagemang och stor glöd har Karl och Oskar tagit sig an planering och genomförande av ”Novemberkåsan” där antalet anmälda deltagare har ökat från en patrull 2020 till fem patruller 2021.

Oskar Wakt (2021) har under 2020/2021 tillsammans med Karl Sandblad tagit initiativ till och ”återuppväckt” arrangemanget ”Novemberkåsan” , en årlig tävling inom UttRo för distriktets utmanare och roverscouter under två dagar. Med stort engagemang och stor glöd har Karl och Oskar tagit sig an planering och genomförande av ”Novemberkåsan” där antalet anmälda deltagare har ökat från en patrull 2020 till fem patruller 2021.

Ulf Ödman (2021) har under pandemiåret på ett initiativrikt och entusiasmerande sätt skapat digitala tävlingar och mötesplatser som har stimulerat distriktets scoutkårer att hålla uppe sin verksamhet, trots restriktioner och begränsningar i samhället.