SilverutternSilveruttern är ett förtjänstmärke som kan delas ut till aktiv medlem i Norra Smålands Scoutdistrikt. Syftet med märket är att uppmärksamma och uppmuntra ledare som genom att ha kommit med initiativ och varit en aktiv del av dess framgångsrika genomförande förtjänstfullt utvecklat distriktets arbete och attraktivitet.

Alla medlemmar i Norra Smålands Scoutdistrikt kan nominera ledare till förtjänstmärket. Nomineringen sker genom att skicka ett mail till styrelsen@norrasmaland.se. Nomineringen behöver förutom den nominerades namn och kårtillhörighet berätta om vilket initiativ som avses belönas. En medlem kan endast inneha en Silverutter. Beslut om utdelning av Silveruttern tas av styrelsen.

Reglerna för Silveruttern är fastställda av styrelsen 2019-10-23

Förteckning över medlemmar som innehar Silveruttern

Namn År Motivering
Cecilia Ödman 2019 För skapandet av Scoutfrossan – en utbildningshelg för ledare i distriktet
Julia Agnell 2019 För intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet
Ebba Sandblad 2019 För intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet
Ebba Sundquist 2019 För intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet
Julia Ödman 2019 För intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet
Linnea Arthursson 2019 För intiativ, planering och genomförande av eget läger för spårarscouter i distriktet