Sök pengar till din kår!

Distriktet har i budgeten avsatt en summa pengar för att ekonomiskt stötta kårer som vill utöka/utveckla sin verksamhet. Tanken är att pengarna kan användas för att rekrytera, starta nya avdelningar, utbilda ledare eller annat som stöttar kårens utveckling.

Pengarna kan sökas av samtliga scoutkårer som är anslutna till Norra Smålands Scoutdistrikt och kan sökas både före och efter genomförande. Ansökan ska göras via ansökningsformuläret på denna sida. Distriktsstyrelsen behandlar ansökningarna i den tur de inkommer det är alltså principen ”Först-till-kvarn” som gäller för kårerna.

Kåren kan söka bidrag för alla faktiska kostnader man haft/beräknar få i samband med aktiviteten eller arrangemanget. Bidrag utgår dock ej för aktiviteter som distriktsstyrelsen anser tillhöra kårens löpande verksamhet eller för ersättningsinvesteringar i utrustning.

Distriktsstyrelsen har möjlighet att bifalla hela summan, delar av summan eller helt avslå ansökan. Besked om distriktsstyrelsens beslut lämnas via angiven mail direkt efter det styrelsemöte ansökan behandlats vid. Själva utbetalningen av stödet görs efter att kåren genomfört aktiviteten /arrangemanget och lämnat in fullständig rapport inklusive ekonomiskt utfall till distriktsstyrelsen. Skulle kåren få andra intäkter (andra bidrag, sponsringspengar eller liknande) för den aktivitet eller det arrangemang man sökt stöd för ska dessa medel räknas av innan distriktet utbetalar sitt stöd.

Ansök om/Rapportera ditt projekt här

  • Beskriv arrangemanget/aktiviteten projektet handlar om
  • Hur ser ekonomin ut för hela projektet? Berätta om din budget respektive hur resultatet blev.
  • Av totalbeloppet ovan, hur mycket är det ni söker i bidrag från Distriktet?