Spårarläger

11 november, 2020 av David Dethorey

Distriktsstyrelsen bestämde igår att inte genomföra det planerade spårarlägret i maj nästa år. Grundtanken med lägret var ju att även spårarscouterna skulle få ett läger nästa år, när de äldre scouterna kunde åka på Jamboree21. Men då det lägret är uppskjutet till 2022 och vi tror att kårerna kommer att genomföra mindre läger i egen regi är vår bedömning att man kommer att vilja ha med sina spårarscouter på de egna lägren istället.