Rekommendation ang Corona

7 november, 2020 av Cecilia Ödman

Scouterna centralt har tolkat Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att scoutverksamhet för barn födda 2005 och senare är ok att genomföra.

Smittskyddsläkaren som styrelsen varit i kontakt med skriver: I de möten jag haft med Länsstyrelsen och kommunernas företrädare har jag framfört att min bedömning är att scouting och annan friluftsverksamhet för barn födda 2005 och senare bör kunna fortsätta. Detta förutsatt att man är utomhus hela tiden, bibehåller avstånd och ser till att undvika närkontakt mellan föräldrar vid lämning och hämtning. Det är också viktigt att även ledarna tänker på att bara träffas utomhus med avstånd (eller digitalt) vid planeringar och liknande.

Vänliga hälsningar,
Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

Smittskydd Vårdhygien
Region Jönköpings län
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/smittskydd