Ny kretsindelning

31 mars, 2020 av Cecilia Ödman

På stämman i mars togs beslutet att göra om vår tidigare kretsindelning från tre till sex kretsar.

Tanken med denna förändring är att försöka öka utbytet mellan kårerna i kretsarna genom att skapa mindre grupper som finns geografiskt nära varandra då avstånden tidigare upplevts stora inom kretsarna.

Styrelsen har också bestämt att varje styrelseledamot är kontaktperson för kårerna inom en krets för att försöka ha extra nära kontakt med dessa kårer. Fördelningen ser ut så här:

Krets 1 Syriac, Habo, Kristina och Bankeryd Ebba och David
Krets 2 Huskvarna, Gränna och Tenhult Hebbe
Krets 3 Jönköping FA, Sofia, Månsarp och Barnarp Ulf
Krets 4 Eksjö FA, Eksjö, Vetlanda och Korsberga Gabriella och Daniel
Krets 5 Forserum FA, Bodafors, Nässjö FA, Nässjö KM och Barkeryd Anders och Hans
Krets 6 Värnamo, Skillingaryd FA, Anderstorp och Rydaholm Richard och Hans