Digitala ledarträffar höstterminen 2021

18 augusti, 2021 av David Dethorey

Välkommen till våra digitala ledarträffar – ett forum för scoutledare att träffas,
inspireras och prata om olika scoutrelaterade ämnen. Vi utbyter erfarenheter och lär oss av varandra!

 

Klicka här